Egzersize pancar etkisi!

-2017 yılında yapılan bir çalışmanın sonucunda pancar suyunun nitrik oksit (NO) seviyesini yükselttiği buna bağlı olarak kan akımı, gaz değişimi ve kasların kasılma gücünü arttırdığını gözlemlemişlerdir.

-2012 yılında yapılan bir diğer , 11 antrenmanlı birey üzerinde yaptıkları çalışmada egzersizden 75 dakika önce sporculara pişmiş pancar veya plasebo olarak kızılcık vermişler ardından sporcuları 5 km koşturmuşlardır. Sonuçta nitrat bakımından zengin pancar tüketiminin koşu performansı üzerine olumlu etki de olduğunu vurgulamışlardır!

-2010 yılında yapılan diyet nitrat takviyesinin kan basıncı üzerindeki akut ve kronik etkileri ve orta şiddette artırılarak devam edilen egzersizlere verilen fizyolojik tepkiler çalışmasında ; Pancar suyuyla , 4-6 gün boyunca diyet nitrat (NO3−) takviyesinin submaksimal egzersizin O2yi harcanmasını düşürdüğü ve egzersiz toleransını arttırdığı gösterilmiştir. 6 günden daha fazla diyet nitrat takviyesinin egzersiz verimliliğinde daha fazla iyileşme sağlamasının mümkün olduğunu göstermiştiir.

Sonuçlar: 
Nitrat takviyesi O2max ve gaz değişim eşiği üzerinde akut bir etki göstermezken, 15 günlük takviyenin ardından aerobik kondisyon parametreleri artmakta olduğunu bildirmişlerdir. Destek veya farmakolojik sodyum nitrat takviyesi kullanan önceki çalışmaların aksine, deneklerin normal diyet nitrat alımı, çalışma süresi boyunca hiçbir zaman sınırlı olmamıştır. Nitrat takviyesinin O2 dinamikleri üzerindeki akut ve kronik etkilerinin mekanik temelleri tespit edilmekle birlikte, bu sonuçlar atletik popülasyonlardaki eğitim adaptasyonlarını arttırmada ve daha geniş popülasyondaki kardiyovasküler sağlığı iyileştirmede diyet nitratının potansiyel kullanımı için yeni yönler sunmaktadır.

E Koduyla karıştırma!
Tüm çalışmalarda ortak olarak görünen nitrik oksit , nitrit , nitrat kavramları sizlerin gözünü korkutmasın , aslında halk arasında yanlış bilinen direk kötü etiketlenen gıda katkı maddesi E162 kodu gelmektedir fakat insan dahil memelilerin vücutlarında oluşan azot oksitin (NO) insan yaşamı, sağlığı ve beslenmesindeki öneminin keşfedilmesinden sonra bu konudaki araştırmalar farklı bir yön kazanmıştır. 

Kalbin  için de en iyilerden biri;
Kırmızı pancarın da doğal nitrat donörü olması (100 gramında 25 mg) kan basıncını düşürerek, yüksek tansiyonu önleye yardımcı , damar yapısını güçlendirici, bu etkileri ile sağlıklı kalp ve güçlü damar sistemi için mucizevi sayılabilecek bir besin olma yolunda adım adım ilerlediğinin göstergesidir. Diyet nitratların kullanımı ve vasküler fonksiyondaki rolleriyle ilgili son araştırmalar,performansı artırmaya çalışan sporcular arasında giderek daha popüler hale gelmesine neden olmuştur. Tam da mevsiminde olduğumuz pancarı sofrandan eksik etme Formeo Diyetisyenleri öneriyor ayın sebzesi : KÖK PANCAR:)